1. Danh hiệu thi đua: *Tập thể: *Cá nhân: 2. Chỉ tiêu của nhà trường năm học 2015-2016: *Danh hiệu tập thể: - Trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” . - Công Đoàn: Xuất sắc cấp Huyện - Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu - Liên đội: Xuất sắc cấp Huyện. * Danh hiệu cá nhân: - Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố: 1 đ/c (1,6%) - Chiến sĩ thi...