Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Công văn

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Tải nhiều nhất

Thống kê

  • 52460 truy cập
  • 12 trong hôm nay
  • 106507 lượt xem
  • 63 trong hôm nay
  • 2 thành viên

Điều tra ý kiến

Bài viết theo chuyên mục

Nội dung chính

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

  • Trường Tiểu học Kim Nỗ
  • 12-05-2016
  • 7.4 MB
Môn Lịch Sử lớp 5
Bài 19: Nước nhà bị chia cắt
Nhiệt liệt chào mừng
quý thầy, cô giáo về dự giờ
Giáo viên: Dương Quốc Huy
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Tuần 21: LỊCH SỬ
KIỂM TRA BÀI CŨ:
“Chín năm làm một Điện Biên,
Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!”
Em hãy cho biết: Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?
Sau năm 1945 nước ta dành độc lập và Đến 17 giờ 30 phút ngày 7 – 5 – 1954 với chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, đã kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Tiết 21: LỊCH SỬ
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
1. Hiệp định Giơ- ne- vơ.
+ Tại sao Pháp phải kí hiệp định Giơ - ne - vơ?
- Hiệp định kí ngày 21-7-1954
+ Hiệp định được kí vào thời gian nào?
- Sau khi Pháp thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ, chúng buộc phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ với nước ta.
Toàn cảnh hội nghị Giơ-ne-vơ 1954
Ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954)
- Đến tháng 7 - 1956, nhân dân hai miền Nam-Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
* Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ
1. Hiệp định Giơ- ne- vơ.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tiết 21: LỊCH SỬ
Sông Bến Hải
Bản đồ hành chínhViệt Nam
Quảng Trị
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, giới tuyến tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc (1954)
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Tiết 21: LỊCH SỬ
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
- Đến tháng 7 - 1956, nhân dân hai miền Nam-Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
* Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ
1. Hiệp định Giơ- ne- vơ.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tiết 21: LỊCH SỬ
1. Hiệp định Giơ- ne- vơ.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tiết 21: LỊCH SỬ
* Nguyện vọng của nhân dân ta là: Đến tháng 7 năm 1956, đất nước sẽ được thống nhất, gia đình sẽ được sum họp.
1. Hiệp định Giơ- ne- vơ.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tiết 21: LỊCH SỬ
2. Âm mưu và hành động của Mĩ - Diệm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.

THẢO LUẬN NHỂM:
1. ÂM MƯU CỦA ĐẾ QUỐC MĨ LÀ GỠ?
2. MĨ ĐÓ LÀM NHỮNG GỠ ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC ÕM MƯU ĐÚ?
3. NỜU NHỮNG HÀNH ĐỘNG TÀN ỎC CỦA MĨ VÀ BỐ LŨ TAY SAI?
4. MUỐN XÚA BỎ NỖI ĐAU CHIA CẮT, NHÕN DÕN TA PHẢI LÀM GỠ?
1. Hiệp định Giơ- ne- vơ.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tiết 21: LỊCH SỬ
Câu 1: Âm mưu của đế quốc Mĩ là gì?
+ Mĩ dần dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam Việt Nam.
2. Âm mưu và hành động của Mĩ - Diệm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.
1. Hiệp định Giơ- ne- vơ.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tiết 21: LỊCH SỬ
Câu 2: Mĩ đã làm những gì để thực hiện âm mưu đó?
Lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
Ra sức chống phá các lực lượng cách mạng.
2. Âm mưu và hành động của Mĩ - Diệm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Ngô Đình Diệm bắt tay với tổng thống Mĩ Ai –xen – hao tại Oa-sinh-tơn.
Chính quyền Mĩ – Diệm bắt bớ người dân vô tội
Dồn dân vào ấp chiến lược
1. Hiệp định Giơ- ne- vơ.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tiết 21: LỊCH SỬ
Câu 3: Nêu những hành động tàn ác của Mĩ và bè lũ tay sai?
+ Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương, tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
+ Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” với khẩu hiệu: “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, thẳng tay giết hại các chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội.
2. Âm mưu và hành động của Mĩ - Diệm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam
TƯỢNG ĐÀI VỤ THẢM SÁT VĨNH TRINH
Mĩ - Diệm tàn sát đồng bào Miền Nam
Thảm sát đồng bào ta
1. Hiệp định Giơ- ne- vơ.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tiết 21: LỊCH SỬ
Câu 4: Muốn xóa bỏ nỗi đau chia cắt, nhân dân ta phải làm gì ?
+ Không còn con đường nào khác, nhân dân ta buộc phải cầm súng đứng lên.
* Nếu không cầm súng đánh giặc thì đất nước sẽ mãi mãi bị giặc Mĩ xâm lược. Đồng bào ta sẽ suốt đời làm nô lệ.
* Nhân dân ta chọn con đường cầm súng chiến đấu với mục đích đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập dân tộc, mục đích ấy là hoàn toàn chính đáng.
2. Âm mưu và hành động của Mĩ - Diệm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Một số hình ảnh về cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền Mĩ - Diệm
Tiết 21: LỊCH SỬ
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Một số hình ảnh về cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền Mĩ - Diệm
Tiết 21: LỊCH SỬ
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Một số hình ảnh về cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền Mĩ - Diệm
Tiết 21: LỊCH SỬ
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Tiết 21: LỊCH SỬ
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
B
N
H
I
TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ
Theo hiệp định Giơ-ne-vơ thì dòng sông nào là ranh giới chia đôi hai miền Nam Bắc?
( Gồm có 6 chữ cái)


Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tiết 21: LỊCH SỬ
Đ
Q
U

M

C
Ĩ
Ai đã biến sông Bến Hải thành giới tuyến chia cắt đất nước ta lâu dài?
( gồm có 8 chữ cái)
TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ
Tiết 21: LỊCH SỬ
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
1
9
5
Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí vào năm nào
(Gồm có 4 chữ số)
4
TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Tiết 21: LỊCH SỬ
D

T
C
N
I

G
Một trong những hành động tàn ác của Mĩ và bè lũ tay sai đối với các chiến sĩ cách mạng?
( gồm có 8 chữ cái)
TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ
Tiết 21: LỊCH SỬ
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT

Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Tiết 21: LỊCH SỬ
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
KHÁT VỌNG
Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Tiết 21: LỊCH SỬ
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
V
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top